17/12/2018

Sơ Lược Blueprints Trong Unreal Engine

Blueprint Visual Scripting giúp bạn lập trình dễ dàng hơn dù bạn chưa bao giờ lập trình.

Bài mới nhất

17/12/2018

Blueprint Visual Scripting giúp bạn lập trình dễ dàng hơn dù bạn chưa bao giờ lập trình.

28/09/2018

Hội thảo về Technical Artists, giới thiệu về một ngành kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật để tạo nên những tác phẩm hoàn chỉnh. Chương trình bao gồm giới thiệu về lĩnh vực, các kiến thức cần chuẩn bị và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

21/11/2017

Bài viết này là 1 ứng dụng của GPU trong lĩnh vực xử lý dữ liệu lớn, AI để làm rõ hơn sự khác biệt CPU và GPU ở mức độ ứng dụng.

18/10/2017

GPU thường có số lượng lõi nhiều hơn so với CPU truyền thống. Trong khi bộ xử lý Intel Core i7 điển hình gồm 4 lõi, một NVIDIA GTX 690 có thể chứa 3072 lõi. Nhưng có một nhược điểm. Mỗi lõi đơn trong Intel Core i7 Skylake có thể hoạt động ở xung nhịp 3,5 GHz.

05/09/2017

Công cụ hỗ trợ đo màn hình Windows với đơn vị pixel, không cần cài đặt và miễn phí.

27/08/2017

Giới thiệu STDIO Art, các dịch vụ, sản phẩm về công nghệ, phần mềm phục vụ cho lĩnh vực đồ họa, phim, hoạt hình.