Giải pháp đóng gói

Cung cấp các gói phần mềm, giải pháp không thể thiếu với các studio (Maya Model Browser, Rulek...).

Phát triển giải pháp

Theo dõi, phát hiện và tư vấn các giai đoạn có thể tối ưu hiệu suất hoặc thiết kế theo yêu cầu của studio.

Ứng dụng, game, VR/AR

Thiết website, phần mềm iOS, Android, games.
Phát triển các ứng dụng VR/AR.
Đào tạo lập trình và technical artist.

Tư vấn kỹ thuật

Tư vấn kỹ thuật phần cứng, phần mềm, mạng cho các studio.

Giảm chi phí tuyển dụng, quản lý nhân lực, tăng khả năng cạnh tranh giữa studio của bạn và đối thủ.
Sử dụng phần mềm thay thế con người trong các công việc lặp đi lặp lại nhàm chán.
Phát triển phần mềm, công cụ, plugin trực quan giúp bạn và đội ngũ thao tác nhanh hơn.
Phát triển các pipeline tự động tốt hơn.
Hỗ trợ bạn các vấn đề gặp phải do kỹ thuật.
Hotline: +84 0942.111.912
*STDIO là từ viết tắt của STANDARD INPUT OUTPUT.