Kỹ thuật
& nghệ thuật

Cung cấp kỹ thuật, công nghệ, lập trình và công cụ tự động hóa các công việc thủ công
hạn chế lãng phí thời gian trong lĩnh vực đồ họa 3D.

Liên hệ

Phát triển và cung cấp công cụ

Lập trình Python, C++, MEL, JavaScript, ... độc lập hoặc tích hợp sâu vào Maya, Photoshop, ... để giải quyết vấn đề 1 cách tự động, chính xác, giảm chi phí.

Liên hệ

Hỗ trợ các công đoạn nhỏ đến lớn

Không chỉ dự án lớn, chúng tôi đồng hành cùng bạn trong việc phát triển các công cụ nhỏ; Từ các công cụ hỗ trợ cho đến tối ưu Pipeline bằng kỹ thuật.

Liên hệ

Tư vấn kỹ thuật

Bên cạnh kỹ thuật, lập trình trong giai đoạn phát triển, chúng tôi hỗ trợ các vấn đề về mạng, phần cứng, website, phần mềm nói chung.

Liên hệ

Sản phẩm

Maya Model Browser

Quản lý model Maya, hiển thị model trực quan giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm thủ công là nguyên nhân gây tăng chi phí và thời gian tạo ra sản phẩm.

Liên hệ

6,150,000 ₫ / người dùng

Maya Model Browser Team

Quản lý model Maya, hiển thị model trực quan giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm, hỗ trợ làm việc nhóm, tránh xung đột khi làm việc chung trên 1 model.

Liên hệ

5,200,000 ₫ / người dùng

Tiện ích

Ruler

Đo khoảng cách, kích thước với đơn vị pixel trên màn hình Windows, ứng dụng miễn phí và không cần cài đặt.

Tìm hiểu thêm